bugs / breberky

2008

Bugs(breberky) are little beings living on a wall, walkpath, or anywhere where the artist decides to place them. They have their lives, with love, friendships, sex, having children, dying and leading wars. This pseudo-AI simulation evokes idea of live, despite being completely random. The country borders adapt to the place where they are projected with the help of computer vision.

Bugs were so far exhibited twice - once in gallery Stary Pivovar, Brno, 2008, second time on a street before gallery Ciant, Prague, 2009
______________________________

Breberky jsou náhodně generované národy které soužijí v dobrém i zlém podle pravidel svých potřeb a dle náhodně vygenerovaných válek. Přizpůsobují si mapy jim vymezenému prostoru. Každých pět minut se jejich osud opakuje v nové obměně. Breberky jsou instalace která se automaticky adaptuje na místo, kam probíhá projekce. Hranice států se tak utváří díky webkameře umístěné na projektoru na hranicích skutečného prostoru, hranách, spárech či okrajích fleků na zdi či na zemi. Národy a jejich identita jsou generovány na základě náhodnosti, vzhled jednotlivých breberek je sestaven z prvků(náhodné tělo, počet noh, pohlaví, nálada), breberky mají sadu potřeb podle nichž vyhledávají společnost nebo se jí vyhýbají, tyto potřeby jsou ale ovlivněny identitou která je vygenerována pro skupinu, alias národ. Náhodný generátor válek určuje, zda k sobě jednotlivé národy půjdou na návštěvu. A-life simulace ve veřejném prostoru.
Watch video

__________________________________________________